Taken binnen het particuliere budgetbeheer - Euro Budgetbeheer & Bewindvoering

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Werkwijze divers
Taken binnen het particuliere budgetbeheer

  • De post wordt - al dan niet geopend – aan de budgetbeheerder aangereikt;
  • De budgetbeheerder draagt zorg voor tijdige betaling van rekeningen, indien er voldoende saldo op de rekening van de cliënt aanwezig is;
  • De budgetbeheerder informeert alle financiële contacten dat er sprake is van budgetbeheer. Deze contacten worden verzocht om de schuldpositie te melden.
  • De budgetbeheerder maakt, in het minnelijke traject, aflossingsafspraken met instanties waar de cliënt schulden heeft. Hierbij wordt uitgegaan van een vaste contactpersoon. Op basis van deze afspraken zorgt de budgetbeheerder voor de aflossing.
  • De meeste cliënten komen via doorverwijzing binnen. Er bestaat dus vaak reeds een geschiedenis met een hulpverlener. Op de bestaande rapportage ten behoeve van het budgetbeheer wordt in principe voortgeborduurd.
  • Vanuit de goede werkrelatie worden ‘recht op de man af’ vragen gesteld en wordt volledige openheid en eerlijkheid verwacht van de cliënt.

Voor Euro budgetbeheer & bewindvoering is het uitgangspunt dat de cliënten ALTIJD zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun schulden en de afbetaling hiervan. Ook dient cliënt zorg te dragen voor voldoende inkomen op de beheer rekening. De budgetbeheerder is hierin ondersteunend.
 
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu