Doelstelling en beëindiging - Euro Budgetbeheer & Bewindvoering

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Werkwijze divers
Doelstelling en beëindiging

Doelstelling
Carien Flokstra heeft voor haar cliënten een duidelijk einddoel. Ze stelt dat dit in alle gevallen te realiseren is. Het einddoel is om samen een eerste stap te zetten op weg naar financiële onafhankelijkheid en een schuldenvrij leven.

Beëindiging overeenkomst
In principe wordt tussen budgetbeheerder en cliënt een driejarige overeenkomst voor budgetbeheer gesloten. Wanneer partijen van mening zijn, dat het contract eerder ontbonden kan worden, kan hiertoe in goed onderling overleg - op basis van een goede afweging - besloten worden. Zoals er voor het opstarten van budgetbeheer een extra vergoeding noodzakelijk is, zal ook voor het afronden en afsluiten van het dossier een bedrag gerekend worden. Dit is, afhankelijk van het aantal uren werk wat hiermee gemoeid is, minimaal drie maal het uurtarief. Wanneer iemand schuldenvrij is, kan voor cliënten met een beperking toch budgetbeheer in de marge noodzakelijk blijven.

 
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu