Euro budgetbeheer & bewindvoering - Euro Budgetbeheer & Bewindvoering

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Euro budgetbeheer & bewindvoering

(0344) 572779
Euro budgetbeheer & bewindvoering biedt u:
  • Budgetbeheer na verwijzing door Gemeentes, bewindvoerders W.S.N.P. of welzijnsinstelling
  • Administratieve dienstverlening aan particulieren en ondernemers
  • Financieel Beheer voor het beheer van alleen slechts 1 (boedel) bankrekening
  • Beschermingsbewind na benoeming door kantonrechter
  • Mentorschap na benoeming door de kantonrechter eventueel in combinatie met beschermingsbewind
  • Curatele na benoeming door de kantonrechter en alleen op speciaal verzoek, voor bestaande relaties
  • Faillissement Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiele verplichtingen te voldoen of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Wanneer iemand aan Carien Flokstra vraagt waar zij zich ten opzichte van haar cliënten opstelt, zegt ze met stelligheid:
   "In principe sta ik naast mijn cliënten, maar wanneer het nodig is ga ik er pal voor staan.”
Een aantal van haar cliënten heeft eerdere ervaringen met budgetbeheerders.

Zij ervaren de samenwerking met Carien als bijzonder:
  "Budgetbeheerders hebben de neiging om zich boven de cliënt te stellen.”

Haar ondersteuning wordt als hulp geaccepteerd.

Voor Carien heeft haar houding alles te maken met respect voor de medemens.
"Ik geef geen waardeoordeel ten aanzien van het feit dat iemand in de problemen is gekomen, ongeacht of de situatie door stommiteit of pech is ontstaan.
Ik ben in de situatie, zoals die ontstaan is, vooral duidelijk en sturend, maar zonder me boven de ander te stellen.
Dat wil echter niet zeggen dat ik kritiekloos ben.
Ik durf ook gerust te zeggen waar het op staat, wanneer dat nodig is.
Ik ben open en direct en soms zelfs wel wat op het ontactische af.
Soms werkt dat wel het beste
.”


lid sinds 15-9-2008
certificaat voorzetting
lid sinds 15-6-2018
certificaat voorzetting
 
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu